НачалоЦени
Прегледи
Общ клиничен преглед 15 лв.
Специализиран преглед (ортопедичен, офталмологичен, ларингоскопски и т.н.) 30 лв.
Контролен преглед 8 лв.
Преглед извън работно време 20 лв.
Второ мнение 20 лв.
   
Домашни посещения
Посещения на адрес до 5 минути пеша от клиниката 10 лв.
Посещение на адрес (в рамките на ж.к. Люлин, кв. Модерно предгради и кв. Захарна Фабрика) 20 лв.
Посещение на място ( до други по отдалечени от клиниката квартали на София) 30 лв.
Посещение на място извън околовр. път на София (само с транспорт на клиента!) 40-50 лв.
* Цената на посещението не включва цената на прегледа и извършените манипулации. При посещения, които не са по спешност, часът на посещението се определя от лекаря! Ако се налага посещение от повече от един лекар, цената се удвоява.
   
Кучешки ваксинации
Puppy 27 лв.
DHPPi 27 лв.
DHPPiL 27 лв.
DHPPiRL 32 лв.
Rabisin-R 15 лв.
Biocan M (противогъбична) 25 лв.
   
Котешки ваксинации
Начална срещу панлевкопения, херпес и калицивирусни инфекции при котки 30 лв.
Годишна срещу панлевкопения, херпес, калицивирусни инфекции и бяс при котки 32 лв.
Purevax нов тип ваксина срещу панлевкопения, херпес, калицивирусни инфекции,
хламидиоза и левкемия при котки
60 лв.
Purevax нов тип ваксина срещу панлевкопения, херпес и калицивирусни инфекции при котки 35 лв.
   
Ваксинации за зайци и порове
PESTORIN M (на 12 мес.) - заешка 20 лв.
PESTORIN (на 6 мес.) - заешка 15 лв.
Ваксинация за порове 30 лв.
   
Обезпаразитяване
Обезпаразитяване външно (поставяне на пипета Frontline, Advantix, Пестигон или др.) - заплаща се само стойноста на пипетата.
Обезпаразитяване вътрешно (с Drontal, Cestal, Plerion или др.). Стойноста на препарата
се заплаща отделно!
5 лв.
   
Документи и паспорт
Издаване и преиздаване на европейски паспорт 15 лв.
Поставяне на микрочип и регистрация в националната система 35 лв.
Подготовка на документи при пътуване извън България (вкл: паспорт,
чипиране, обезпаразитяване,ваксинация против Бяс и документообработка)
100 лв.
Здравна декларация при пътуване извън България (включва преглед на животното
24ч. преди отпътуване)
15 лв.
   
Инжекции
Подкожна, мускулна инжекция 2 лв.
Венозна инжекция 5 лв.
   
Други манипулации
Отстраняване на кърлеж (до 4 кърлежа) 5-15 лв.
Отстраняване на над 4 кърлежа 15-30 лв.
Почистване на околоанални жлези 8 лв.
Почистване и промивка на анални жлези 15 лв.
Сухо почистване на уши 8 лв.
Изкуствено осеменяване на куче 130-160 лв.
Катетеризация на мъжка котка за вземане на стерилна урина – с анестезия 15 лв.
Катетеризация на мъжко куче за вземане на стерилна урина 15-20 лв.
Катетеризация на мъжка котка или куче при проблеми с уринирането 20-30 лв.
Катетеризиране на женско животно 25-30 лв.
Абдоминоцентеза – диагностична 30 лв.
Абдоминоцентеза – терапевтична 40-100 лв.
Торакоцентеза – диагностична 40 лв.
Торакоцентеза – терапевтична 60-150 лв.
Клизма – куче 20-70 лв.
Клизма – котка 15-20 лв.
Перикардиоцентеза 100-180 лв.
Цистоцентеза 30-45 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от око 20-30 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от ухо/уши 20 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от лапа 20-40 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от нос 35-60 лв.
* При отстраняване на чуждо тяло, анестезията се заплаща отделно!
   
Упояване (анестезиране)
Анестезия на котка или куче до 10 кг и поддържане на упойка до 30 мин.
(прегледът или манипулацията се таксуват отделно)
25 лв.
Анестезия на куче над 11 кг и поддържане на упойка до 30 мин.
(прегледът или манипулацията се таксуват отделно)
35-55 лв.
   
Вземане на кръв и секрети
Вземане на кръв от куче 10 лв.
Вземане на кръв от котка 15 лв.
Вземане на кръв от котка с анестезия (анестазията се заплаща отделно!) 10 лв.
Вземане на космена проба 3 лв.
Вземане на епидермална проба 3 лв.
Вземане на раневи секрет за проба 5 лв.
Вземане на телесен секрет за проба 5 лв.
Пункционна биопсия 40 лв.
Тъканна биопсия 50-60 лв.
Поставяне на венозен катетър (абокат) 10-15 лв.
Изследване на космено - епидермална проба 15 лв.
Посявка за дерматофити 30 лв.
Серологичен тест - парвовироза, гана, котешка левкемия, панлевкопения,
панкреатит, векторни заболявания и др.
25-60 лв.
   
Превръзки
Превръзка / шина – ниво 1 5-15 лв.
Превръзка / шина – ниво 2 20-30 лв.
Превръзка / шина – ниво 3 30-40 лв.
Превръзка / шина – ниво 4 40-70 лв.
Промиване на препуциум / влагалище 8-20 лв.
   
Зъбни манипулации
Отстраняване на зъбен камък - 1-ва степен 40-45 лв.
Отстраняване на зъбен камък - 2-ва степен 50-55 лв.
Отстраняване на зъбен камък - 3-ва степен 60-65 лв.
Отстраняване на зъбен камък - 4-ва степен 70-80 лв.
Изваждане на млечни зъби (за всички непаднали млечни зъби) 50-70 лв.
   
Кръвни изследвания
Пълна кръвна картина 15 лв.
Биохимични показатели – за показател 3 лв.
Стандартен панел - биохимия и пълна кръвна картина 30 лв.
Кръвна натривка с диферинциална кръвна картина 20 лв.
Кръвна натривка за друго изследване (напр. бабезии) 15-30 лв.
Глюкоза – глюкомер 5 лв.
Глюкозна крива 25-80 лв.
   
Изследване на урина и изпражнения
Тест лента 3 лв.
Рефрактометър 10 лв.
Изслеване на урина под микроскоп (кристали) 20 лв.
Копроовоскопия 25 лв.
Копроовоскопия - контролна 15 лв.
   
Цитология / Хистология на тъкани, секрети
Цитологично изследване 20-35 лв.
Цитологично изследване на влагалищен секрет 30 лв.
Пункционна биопсия 40 лв.
Тъканна биопсия 50-60 лв.
   
ЕКГ И Ехография
Ехография – коремни органи - котка 30 лв.
Ехография - коремни органи - куче 30-45 лв.
Електрокардиограма - начална (диагностична) с тълкуване 20лв.
Електрокардиограма - контролна 10 лв.
   
Хирургия- меки тъкани
Кожни рани - 1-ва степен 15-40 лв.
Кожни рани - 2-ра степен 30-50 лв.
Кожни рани - 3-та степен 40-100 лв.
Кожни рани - 4-та степен 50-200 лв.
Пластика на кожни рани 120-200 лв.
Обработка на повърхностна рана 10-30 лв.
Обработка на абсцес/флегмон 25-65 лв.
Оперативно отстраняване глава на кърлеж 45-60 лв.
Обработка по спешност (вкл. зашиване, ако раната позволява)
на наранени крайници с кървящи съдове, увредени сухожилия и т.н.
100-150 лв.
* Цените в Хирургия включват стандартна анестезия.
   
Кастрация
Мъжко куче до 10 кг. 100 лв.
Мъжко куче между 11 - 20 кг. 120 лв.
Мъжко куче между 21 - 40 кг. 140 лв.
Мъжко куче над 40 кг. 160 лв.
Женско куче до 10 кг. 120 лв.
Женско куче между 11 - 20 кг. 140-160 лв.
Женско куче между 21 - 40 кг. 200 лв.
Женско куче над 40 кг. 250 лв.
Кастрация на женска котка 100 лв.
Кастрация на мъжка котка 60 лв.
Кастрация на заек / гризачи - мъжко животно 50 лв.
Кастрация на заек / гризачи - женско животно 150 лв.
Кастрация на пор с екстирпация на анални жлези - мъжко животно 200 лв.
Кастрация на пор с екстирпация на анални жлези - женско животно 250 лв.
Кастрация на крипторхид – котка 120 лв.
Кастрация на крипторхид – куче 150-200 лв.
* Допълнителна такса при кастрациите: по време на разгонване - 20%; при бременност - 60%; при затлъстяване - 20%.
   
Хирургични интервенции
Екстирпация на анални жлези 200 лв.
Отстраняване на кожен тумор / кожни тумори 120-200 лв.
Мастектомия – куче 220-300 лв.
Мастектомия – котка 150-200 лв.
Умбиликална херния 100-180 лв
Ингвинална, скротална, фемурална херния 200 лв.
Травматична херния / евентрация 200-250 лв.
Перинеална херния 150-300 лв.
Перинеални тумори 100-250 лв.
   
Корекция на изпадане на ректума
Корекция на изпадане на ректума без некроза на червото 110-140 лв.
Корекция на изпадане на ректума с некроза на червото 170-180 лв.
Корекция на изпадане на ректума с колопексия 250-300 лв.
Ректовагинална фистула - котка 120-150 лв.
Ректовагинална фистула - куче 120-180 лв.
Атрезия на ануса - котка 150-200 лв.
Атрезия на ануса - куче 180-220 лв.
Комбинация от ректовагинална фистула и атрезия на ануса 230-400 лв.
   
Операции в областа на главата
Пластика на твърдо небце 200 лв.
Пластика на меко небце 200 лв.
Ороназална фистула 120-200 лв.
Отстраняване на гингивални тумори /и епулис/ 120-200 лв.
Екстирпация на слюнчена жлеза 200-250 лв.
Корекция на ентропиум/ектропиум – едностранно 150-180 лв.
Cherry eyе - едностранно 120 лв.
Корнеална язва – скарификация 90-120 лв.
Корнеална язва – конюнктивална лапичка 160-200 лв.
Пришиване на клепачи /трети клепач/ 120-150 лв.
Корнеално чуждо тяло 120-200 лв.
Хирургично лечение на панус 120-200 лв.
Хирургично отстраняване на ектопични мигли 120-200 лв.
Рани на клепачите 120-200 лв.
Тумор/и на клепачите 120-200 лв.
Проптозис на очната ябълка 180-220 лв.
Енуклеация - едностранно 200-250 лв.
Отохематом - едностранно 160-220 лв.
Ушна пластика 200-250 лв.
Отстраняване на тумори/полипи от ушния канал 200-250 лв.
Аблация на ушния канал 250-400 лв.
Лечебно купиране на уши 150-180 лв.
   
Коремни операции
Операции на хранопровода – шийна област 300-350 лв.
Операции на хранопровода – гръдна област 500-800 лв.
Диагностична лапаротомия котка 100-110 лв.
Диагностична лапаротомия – куче до 30 кг 120 лв.
Диагностична лапаротомия – куче над 31 кг 150 лв.
Пиометра – куче до 14 кг 180 лв.
Пиометра – куче 15 - 25 кг 220 лв.
Пиометра – куче 26 - 40 кг 280 лв.
Пиометра – куче над 41 кг 350 лв.
Цезарово сечение – куче 350-450 лв.
Цезарово сечение – котка 300-350 лв.
Спленектомия – куче 300-350 лв.
Спленектомия – котка 250-300 лв.
Гастротомия 250-350 лв.
Частична гастректомия 250 лв.
Пилоропластика 250-300 лв.
Ентеротомия 350 лв.
Ентероанастомоза 350-450 лв.
Комбинация от гастротомия и ентеротомия или ентероанастомоза 500 лв.
Мегаколон 300-400 лв.
Инвагинация 350-450 лв.
Превъртане на стомаха 600-700 лв.
Оперативно лечение на перитонит 400-600 лв.
   
Операции на уринарните/половите пътища
Цистотомия 200-350 лв.
Поставяне на цистостомален катетър 100 лв.
Отстраняване на тумори на пикочния мехур 300-450 лв.
Отстраняване на камъни от пикочния мехур на котка 250-350 лв.
Отстраняване на камъни от пикочния мехур на куче до 25 кг 350-400 лв.
Отстраняване на камъни от пикочния мехур на куче над 25 кг 400-500 лв.
Уретротомия – куче 350 лв.
Скротална уретростомия – куче 400-450 лв.
Перинеална уретростомия – котка 260 лв.
Травматично разкъсване на уретрата 450 лв.
   
Операции на уринарните/половите пътища
Вагинални тумори – епизиотомия на пациент до 10 кг 250-300 лв.
Вагинални тумори – епизиотомия на пациент 11 - 25 кг 350 лв.
Вагинални тумори – епизиотомия на пациент 26 - 40 кг 400-450 лв.
Вагинални тумори – епизиотомия на пациент над 41 кг 500-550 лв.
Вагинални тумори – тазов капак 600-750 лв.
Тестикуларни тумори 250 лв.
Изпадане на влагалище/пенис 250-400 лв.
Фимоза, парафимоза, френулум перзистенс 250-350 лв.
Екстирпация на бъбрек 600 лв.
Простатен абсцес 450-600 лв.
Простатна циста 500-600 лв.
   
Операции на дихателната система
Пластика на ноздри 250-450 лв.
Трахеотомия 300 лв.
Лобектомия на бял дроб 600-800 лв.
Диафрагмална херния 350-500 лв.
   
Ортопедия
Луксация на долночелюстна става – закрито наместване 150-200 лв.
Фрактури на долна челюст 280-350 лв.
Фрактури на горна челюст 350-500 лв.
Фрактури на пръста 150-250 лв.
Ампутация на пръст 120-180 лв.
Фрактура – метакарпус – куче 200-300 лв.
Фрактура – метакарпус – котка 200-250 лв.
Фрактура – метатарзус – куче 200-300 лв.
Фрактура – метатарзус – котка 200-250 лв.
Фрактури – киткова става 300-400 лв.
Фрактури – тарзална става 300-400 лв.
Фрактура – радиус 300-400 лв.
Фрактура – тибия 300-450 лв.
Фрактура – раменна кост 300-400 лв.
Фрактура – бедрена кост 350-400 лв.
Фрактура – лопатка 350-500 лв.
Фрактури – таз 220-500 лв.
Пункция на става 30-50 лв.
Луксация на тазобедрена става - закрито наместване 100-160 лв.
Луксация на тазобедрена става - оперативно наместване 350-450 лв.
Луксация на тарзална става – изкуствени връзки 400-500 лв.
Скъсана предна кръстна връзка - изкуствени връзки пациент до 15 кг. 350-400 лв.
Скъсана предна кръстна връзка - пациент над 15 кг. 400-450 лв.
Скъсана предна кръстна връзка: tibial wedge 400-600 лв.
Луксация на патела /първа до четвърта степен/ 350-450 лв.
Възстановяване на сухожилия 300-400 лв.
Остеотомия на бедрената глава 300-350 лв.
Артродеза – киткова става 250-500 лв.
Артродеза – тарзална става 250-500 лв.
Ампутация на гръден крайник – котка 200 лв.
Ампутация на гръден крайник – куче до 20 кг. 300 лв.
Ампутация на гръден крайник – куче над 21 кг. 300-450 лв.
Ампутация на тазов крайник – котка 200 лв.
Ампутация на тазов крайник – куче до 20 кг. 300-350 лв.
Ампутация на тазов крайник - куче над 21 кг. 350-450 лв.
* Инхалационна анестезия или други типове щадяща анестезия необходима при рискови пациенти се заплаща допълнително 70-150 лв.
* * Преди всяка операция или манипулация, за която е необходимо анестезия, стопанинът подписва декларация за информирано съгласие. Собствениците имат право да изберат вида анестезия след обстойно разяснение от лекаря.
* * * Цената на операцията включва и отстраняването на конците от операцията.
   
Евтаназия /хуманно умъртвяване/
Евтаназия на котка 30 лв.
Евтаназия на куче до 45 кг. 40-60 лв.
Евтаназия на куче над 45 кг. 80 лв.
Аутопсия котка 30-60 лв.
Аутопсия куче 30–100 лв.
   
Подстригване и козметични процедури
Подстригване на котки 30 лв.
Подстригване на котки с анестезия 45 лв.
Подстригване на кучета 30 лв.
Подстригване на кучета - частично 15-20 лв.
Подстригване на кучета – лапи и уши 15 лв.
Подстригване на кучета - едри породи (30 - 40 кг) 40 лв.
Подстригване на кучета - много едри породи (над 40 кг) 45-50 лв.
Изрязване на нокти на куче, гризачи 5 лв.
Подрязванена зъби при гризачи 7 лв.
Подрязване на клюн при декоративни птици 10 лв.
* Цената за кучета е за подстригване без анестезия. Ако се налага такава, тя се заплаща допълнително в размер на 15 - 55 лв.
   
Хотел и стационарно лечение
Хотел през работно време за котка 8 лв.
Хотел 24 часа за котка 15 лв.
Хотел 24 ч. гризачи, влечуги и птици 5-15 лв.
Стационар 24 часа за котка 15-30 лв.
Стационар 24 ч. гризачи, влечуги и птици 20-40 лв.
* За котки - цената включва обслужване и стандартна (нелечебна) храна от висок клас. Лечебната храна и манипулациите се заплащат допълнително.

ЛЕКАРИТЕ В КЛИНИКАТА ИМАТ ПРАВО ДА ОТКАЖАТ ПРЕГЛЕД И ЛЕЧЕНИЕ НА ДАДЕН ПАЦИЕНТ, КОГАТО СТОПАНИНЪТ СЕ ДЪРЖИ НЕУВАЖИТЕЛНО ИЛИ НЕПРИСТОЙНО, КОГАТО ОТКАЗВА ДА СЛЕДВА СТРИКТНО УКАЗАНИЯТА ИМ ИЛИ ПОДЛАГА НА СЪМНЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА ИЛИ ЧОВЕШКИТЕ ИМ ДОБРОДЕТЕЛИ!